Velkommen

JG Erhvervspsykologi er en konsulentvirksomhed som leverer inspiration, sparring og rådgivning til private og offentlige virksomheder.


I kernen af de opgaver JG Erhvervspsykologi løser står mennesker, som i deres arbejde skal koordinere, drive, finde løsninger og samskabe deres arbejdsindsats for en fælles vision og et fælles resultat.


JG Erhvervspsykologi bestræber sig på at være den bedst mulige sparringspartner for dig og din organisation. Det betyder ikke, at vi ikke vil komme med gode råd eller udfordre dig på din forståelse af hvordan verden ser ud, det ser vi faktisk som en af vores vigtigste opgaver i arbejdet med at skabe resultater.


JG Erhvervspsykologi ønsker at være med til at skabe aktive handlinger, der skubber til oplevelsen af hvad vi hver især kan og formår i samspillet med andre. Vi tror nemlig på, at hvis relationen er god, så kan vi overkomme det meste. Forskning peger på, at hvis den relationel koordinering  i virksomheden er velfungerende, så skabes der øget kvalitet og produktivitet både hos den enkelte medarbejder og samlet set i virksomheden.


For at bistå med dette trækker JG Erhvervspsykologi på en række forskellige teorier og metoder, der altid tilpasses til den enkelte opgave.

Velkommen til JG ERHVERVSPSYKOLOGI